Logika obiektowa

PowerShell_logika_obiektowa

Dziś chciałbym opowiedzieć o dość istotnym elemencie, który pewnie wpłynie na twoją świadomość dalszej pracy z PowerShellem. Zanim na dobre rozgościsz się za sterami konsoli musisz wiedzieć, że jedną z cech, która zdecydowanie wyróżnia PowerShella na tle innych interpreterów poleceń jest zastosowanie logiki obiektowej. Mówiąc wprost wszystko co zaistnieje w PowerShellu jest obiektem, który jednocześnie jest egzemplarzem klasy szkieletowej platformy .NET. Tak, wiem brzmi to dość skomplikowanie ale za chwilę wszystko się wyjaśni.

Czym jest obiekt?

Powershell oparty jest na logice obiektowej, dlatego też czasem możesz usłyszeć, że aby w pełni zrozumieć PowerShella musisz zrozumieć obiekty. Zacznijmy więc od wyjaśnienia pojęcia obiekt. Otóż obiekt technicznie rzecz biorąc jest po prostu programową reprezentacją konkretnych danych. Każdy obiekt jest zbiorem elementów oraz działań potrzebnych, aby z tych elementów skorzystać. Zależnie od okoliczności, możemy być bardziej zainteresowani właściwościami albo metodami danego obiektu. Te pierwsze zapewniają możliwość opisania danego obiektu. Te drugie umożliwiają zrobienie czegoś. Właściwości oraz metody potocznie nazywane są elementami członkowskimi (members).

Logika obiektowa: czym_jest_obiekt?

Każdy obiekt ma swój „schemat”, czyli pewien szablon, który zawiera plan tworzenia obiektu. Co zawiera taki plan? Przede wszystkim opisuje jakie właściwości i jakie metody będzie posiadał dany obiekt. Wyobraź sobie, że chcesz zbudować samochód, aby to zrobić potrzebny będzie Ci plan. Plan taki będzie zawierał informacje, opisujące samochód. Gabaryty auta, dane dotyczące silnika, kół itd. Dodatkowo będzie zawierał informacje o tym, że samochód może jechać do przodu, skręcać i hamować. Sam szablon nie zawiera konkretnych danych, jedynie określa pewne ramy funkcjonowania danego obiektu. Ten schemat czy też szablon nazywa się typem obiektu. Każdy obiekt, który zaistnieje w PowerShellu posiada określony typ, zatem musi posiadać szablon, z którego został stworzony. Resumując to wszystko.

Obiekt to wystąpienie, a mówiąc nieco bardziej technicznie instancja danego typu. Możesz stworzyć dowolną liczbę obiektów każdego typu i każdy z nich może przechowywać inne wartości poszczególnych właściwości. Brzmi skomplikowanie?

W takim razie wróćmy do naszego auta. Załużmy, że mamy już gotowy schemat naszego obiektu, który posiada dwie właściwości rozmiar i kolor oraz dwie metody ruszanie i hamowanie. Nie jest to może zbyt zaawansowany obiekt, ale jako przykład spokojnie wystarczy. Tak więc to jest typ obiektu. Wypełniając ten typ różnymi właściwościami możemy tworzyć różne obiekty. Auto 1 będzie małe i czerwone zatem konkretne właściwości będą posiadały odpowiednie wartości, auto 2 zielone i duże, natomiast auto trzecie średnie i żółte. Zauważ, że w zasadzie mamy trzy różne obiekty. Jednak każdy z nich zbudowany jest w oparciu o identyczny schemat. Zatem wszystkie te obiekty to wystąpienia tego samego typu.

Logika obiektowa: przykłady obiektu

Teraz, aby wykonać zadanie w naszym wyimaginowanym przypadku niech będzie to dojazd do pracy będę potrzebował obiektu samochód o konkretnych właściwościach i metodach. I podobnie sprawa wygląda w PowerShellu, w celu wykonania określonych zadań (np. zmiana hasła danego użytkownika) niezbędne będą konkretne obiekty (w tym przypadku obiekt danego użytkownika) o odpowiednich metodach i właściwościach (czyli np. pełna nazwa).

Konsola PowerShell pozwala na obsługuję naprawdę szerokiej gamy różnych typów obiektów. Co więcej możesz tworzyć własne typy i obiekty. Ale to już trochę bardziej zaawansowana sprawa i zajmiemy się tym kiedy indziej.

Obiekty w praktyce

Teraz przejdźmy do konsoli i pokażę Ci jak to wygląda w praktyce.

Na początek napiszę dowolny tekst i niech będzie to standardowe Hello world!.

PS C:\Users\Admin> Hello world!
Hello : The term 'Hello' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Hello world!
+ ~~~~~
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (Hello:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Od razu dodam, że aby konsola uznała jakiś tekst za obiekt String tzn. łańcuch znaków musi być zapisywany w cudzysłowie, gdyż w przeciwnym wypadku PowerShell powie, że po prostu nie rozpoznaje takiego polecenia.

Warto wiedzieć

W PowerShellu spotkać można dwa rodzaje cudzysłowu podwójny i pojedynczy. Zwykle w przypadku standardowego łańcucha znaków stosowany jest pojedynczy, natomiast czasami w specyficznych przypadkach np. przy wykorzystaniu zmiennych czy konkretnych zapytań SQL używa się podwójnych.

Wróćmy jednak do naszego tekstu. Teraz zapisujemy go poprawnie.

PS C:\Users\Admin> 'Hello world!'
Hello world!

Po naciśnięciu klawisza Enter, w konsoli wyświetlony został nasz tekst. Wydawało by się nic specjalnego, ale nawet tak banalny tekst w PowerShellu, staje się obiektem, na którym można podjąć pewne działania i który posiada konkretne właściwości. Aby to udowodnić ponownie wpisujemy nasz tekst następnie spacja i pionowa kreska, tzw pipe, czyli znak potoku. Po znaku potoku wstawiamy kolejną spacje i cmdlet Get-Member, zwraca właściwości oraz metody danego obiektu. Przyjrzymy się mu dokładnie w innym wpisie. Natomiast teraz chciałbym abyśmy skupili się na korzystaniu z obiektów, a mówiąc dokładnie z ich metod i właściwości.

PS C:\Users\Admin> ‘Hello world!’ | Get-Member


  TypeName: System.String

Name       MemberType      Definition
----       ----------      ----------
Clone      Method        System.Object Clone(), System.Object ICloneable.Clone()
CompareTo    Method        int CompareTo(System.Object value), int CompareTo(string...
Contains     Method        bool Contains(string value)
CopyTo      Method        void CopyTo(int sourceIndex, char[] destination,...
EndsWith     Method        bool EndsWith(string value), bool EndsWith(string value, ...
Equals      Method        bool Equals(System.Object obj), bool Equals(string value)...
GetEnumerator  Method        System.CharEnumerator GetEnumerator(), System.Collections....
GetHashCode   Method        int GetHashCode()
GetType     Method        type GetType()
GetTypeCode   Method        System.TypeCode GetTypeCode(), System.TypeCode 
IndexOf     Method        int IndexOf(char value), int IndexOf(char value, int...
IndexOfAny    Method        int IndexOfAny(char[] anyOf), int IndexOfAny(char[]...
Insert      Method        string Insert(int startIndex, string value)
IsNormalized   Method        bool IsNormalized(), bool IsNormalized(System.Text.Normali...
LastIndexOf   Method        int LastIndexOf(char value), int LastIndexOf(char value, int...
LastIndexOfAny  Method        int LastIndexOfAny(char[] anyOf), int LastIndexOfAny(char[]...
Normalize    Method        string Normalize(), string Normalize(System.Text.Normalizati...
PadLeft     Method        string PadLeft(int totalWidth), string PadLeft(int total...
PadRight     Method        string PadRight(int totalWidth), string PadRight(int total...
Remove      Method        string Remove(int startIndex, int count), string Remove...
Replace     Method        string Replace(char oldChar, char newChar), string Replace(s...
Split      Method        string[] Split(Params char[] separator), string[] Split...
StartsWith    Method        bool StartsWith(string value), bool StartsWith(string value,...
Substring    Method        string Substring(int startIndex), string Substring(int...
ToBoolean    Method        bool IConvertible.ToBoolean(System.IFormatProvider provider)
ToByte      Method        byte IConvertible.ToByte(System.IFormatProvider provider)
ToChar      Method        char IConvertible.ToChar(System.IFormatProvider provider)
ToCharArray   Method        char[] ToCharArray(), char[] ToCharArray(int startIndex...
ToDateTime    Method        datetime IConvertible.ToDateTime(System.IFormatProvider...
ToDecimal    Method        decimal IConvertible.ToDecimal(System.IFormatProvider provider)
ToDouble     Method        double IConvertible.ToDouble(System.IFormatProvider provider)
ToInt16     Method        int16 IConvertible.ToInt16(System.IFormatProvider provider)
ToInt32     Method        int IConvertible.ToInt32(System.IFormatProvider provider)
ToInt64     Method        long IConvertible.ToInt64(System.IFormatProvider provider)
ToLower     Method        string ToLower(), string ToLower(cultureinfo culture)
ToLowerInvariant Method        string ToLowerInvariant()
ToSByte     Method        sbyte IConvertible.ToSByte(System.IFormatProvider provider)
ToSingle     Method        float IConvertible.ToSingle(System.IFormatProvider provider)
ToString     Method        string ToString(), string ToString(System.IFormatProvider......
ToType      Method        System.Object IConvertible.ToType(type conversionType,...
ToUInt16     Method        uint16 IConvertible.ToUInt16(System.IFormatProvider provider)
ToUInt32     Method        uint32 IConvertible.ToUInt32(System.IFormatProvider provider)
ToUInt64     Method        uint64 IConvertible.ToUInt64(System.IFormatProvider provider)
ToUpper     Method        string ToUpper(), string ToUpper(cultureinfo culture)
ToUpperInvariant Method        string ToUpperInvariant()
Trim       Method        string Trim(Params char[] trimChars), string Trim()
TrimEnd     Method        string TrimEnd(Params char[] trimChars)
TrimStart    Method        string TrimStart(Params char[] trimChars)
Chars      ParameterizedProperty char Chars(int index) {get;}
Length      Property       int Length {get;}

Właściwości

W rezultacie wykonania polecenia otrzymaliśmy spis wszystkich metod i właściwości naszego obiektu 'Hello world!’. Na samej górze widnieje konkretny typ obiektu i jest to System.String. Zwróćmy uwagę, że nasz obiekt posiada kilka metod i tylko jedną właściwość Length. Aby użyć jakieś metody lub właściwości należy wypisać obiekt, a następnie po kropce konkretną nazwę danej właściwości lub metody. Zobaczmy to właśnie na przykładzie właściwości Length, która określa długość łańcucha znaków.

PS C:\Users\Admin> 'Hello world!'.Length
12

Metody

W przypadku metod powinniśmy pamiętać dodatkowo o nawiasach na końcu.

PS C:\Users\Admin> 'Hello World!'.ToUpper()
HELLO WORLD!

Zwróćmy uwagę, że po zastosowaniu konkretnej metody nasz obiekt się zmienił się nieco. Teraz czas na trochę inny przykład. Za pomocą polecenia Get- Date pobierzemy aktualną datę i godzinę z zegara systemowego:

PS C:\Users\Admin> Get-Date

środa, 11 października 2023 14:17:43

Następnie zobaczmy jakim typem obiektu jest nasza data i jakie metody oraz właściwości mamy do dyspozycji.


PS C:\Users\Admin> Get-Date | gm


  TypeName: System.DateTime

Name         MemberType   Definition
----         ----------   ----------
Add         Method     datetime Add(timespan value)
AddDays       Method     datetime AddDays(double value)
AddHours       Method     datetime AddHours(double value)
AddMilliseconds   Method     datetime AddMilliseconds(double value)
AddMinutes      Method     datetime AddMinutes(double value)
AddMonths      Method     datetime AddMonths(int months)
AddSeconds      Method     datetime AddSeconds(double value)
AddTicks       Method     datetime AddTicks(long value)
AddYears       Method     datetime AddYears(int value)
CompareTo      Method     int CompareTo(System.Object value), int CompareTo(datetime...
Equals        Method     bool Equals(System.Object value), bool Equals(datetime...
GetDateTimeFormats  Method     string[] GetDateTimeFormats(), string[] GetDateTimeFormats...
GetHashCode     Method     int GetHashCode()
GetObjectData    Method     void ISerializable.GetObjectData(System.Runtime....
GetType       Method     type GetType()
GetTypeCode     Method     System.TypeCode GetTypeCode(), System.TypeCode IConvertible...
IsDaylightSavingTime Method     bool IsDaylightSavingTime()
Subtract       Method     timespan Subtract(datetime value), datetime Subtract...
ToBinary       Method     long ToBinary()
ToBoolean      Method     bool IConvertible.ToBoolean(System.IFormatProvider provider)
ToByte        Method     byte IConvertible.ToByte(System.IFormatProvider provider)
ToChar        Method     char IConvertible.ToChar(System.IFormatProvider provider)
ToDateTime      Method     datetime IConvertible.ToDateTime(System.IFormatProvider provider)
ToDecimal      Method     decimal IConvertible.ToDecimal(System.IFormatProvider provider)
ToDouble       Method     double IConvertible.ToDouble(System.IFormatProvider provider)
ToFileTime      Method     long ToFileTime()
ToFileTimeUtc    Method     long ToFileTimeUtc()
ToInt16       Method     int16 IConvertible.ToInt16(System.IFormatProvider provider)
ToInt32       Method     int IConvertible.ToInt32(System.IFormatProvider provider)
ToInt64       Method     long IConvertible.ToInt64(System.IFormatProvider provider)
ToLocalTime     Method     datetime ToLocalTime()
ToLongDateString   Method     string ToLongDateString()
ToLongTimeString   Method     string ToLongTimeString()
ToOADate       Method     double ToOADate()
ToSByte       Method     sbyte IConvertible.ToSByte(System.IFormatProvider provider)
ToShortDateString  Method     string ToShortDateString()
ToShortTimeString  Method     string ToShortTimeString()
ToSingle       Method     float IConvertible.ToSingle(System.IFormatProvider provider)
ToString       Method     string ToString(), string ToString(string format), string...
ToType        Method     System.Object IConvertible.ToType(type conversionType, System...
ToUInt16       Method     uint16 IConvertible.ToUInt16(System.IFormatProvider provider)
ToUInt32       Method     uint32 IConvertible.ToUInt32(System.IFormatProvider provider)
ToUInt64       Method     uint64 IConvertible.ToUInt64(System.IFormatProvider provider)
ToUniversalTime   Method     datetime ToUniversalTime()
DisplayHint     NoteProperty  DisplayHintType DisplayHint=DateTime
Date         Property    datetime Date {get;}
Day         Property    int Day {get;}
DayOfWeek      Property    System.DayOfWeek DayOfWeek {get;}
DayOfYear      Property    int DayOfYear {get;}
Hour         Property    int Hour {get;}
Kind         Property    System.DateTimeKind Kind {get;}
Millisecond     Property    int Millisecond {get;}
Minute        Property    int Minute {get;}
Month        Property    int Month {get;}
Second        Property    int Second {get;}
Ticks        Property    long Ticks {get;}
TimeOfDay      Property    timespan TimeOfDay {get;}
Year         Property    int Year {get;}
DateTime       ScriptProperty System.Object DateTime {get=if ((& { Set-StrictMode...

Jak widzisz jest to obiekt System.DateTime i ma kilkadziesiąt metod oraz kilka właściwości. Wykorzystując konkretne właściwości możemy np. wyświetlić dany dzień tygodnia czy rok. I tutaj ważna uwaga, w przypadku chęci wyświetlenia konkretnej właściwości czy metody w przypadku cmdletu musimy umieścić do w nawiasie. W przeciwnym wypadku zobaczymy komunikat o błędzie.

PS C:\Users\Admin> Get-Date.DayofWeek
Get-Date.DayofWeek : The term 'Get-Date.DayofWeek' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try a gain.
At line:1 char:1
+ Get-Date.DayofWeek
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (Get-Date.DayofWeek:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Prawidłowo wygląda to następująco:

PS C:\Users\Admin> (Get-Date).DayofWeek
Wednesday

PS C:\Users\Admin> (Get-Date).Year
2023

Natomiast za pomocą metod możemy np. przenieść się w dowolny punkt w czasie (dodajemy 5 dni):

PS C:\Users\Admin> (Get-Date).AddDays(5)

poniedziałek, 16 października 2023 14:40:53

Nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy cofnęli się w czasie (cofamy się dwie godziny):

PS C:\Users\Admin> (Get-Date).AddHours(-2)

środa, 11 października 2023 12:41:16

Na zakończenie zróbmy jeszcze kilka innych przykładów.

Na początek pobierzemy litery dysków występujących w systemie. W tym celu posłużymy się poleceniem Get-Volumie z właściwością Driveletter.

PS C:\Users\Admin> (Get-Volume).DriveLetter
C

W moim przypadku będzie to tylko dysk C, natomiast u Ciebie oczywiście może być inaczej. Następny przykład dotyczył będzie adresacji IP. Do tego celu posłużę się cmdletem Get-NetIpAdress oraz właściwością Ipv4Address.

PS C:\Users\Admin> (Get-NetIPAddress).IPv4Address
169.254.30.35
172.31.128.1
169.254.216.122
169.254.194.4
192.168.178.242
127.0.0.1

Otrzymałem wszystkie adresy IP w wersji 4, które posiada mój komputer. Na zakończenie lekcji uruchamiamy kalkulator poleceniem calc.exe, następnie korzystając z metody kill() postaramy się go zamknąć. Aby nie zamknąć wszystkich procesów i nie namieszać w systemie musimy sprecyzować o który dokładnie nam chodzi, możemy to zrobić na kilka sposobów, podając różne parametry, ale najłatwiej chyba w tym przypadku odnaleźć konkretny proces po nazwie.

PS C:\Users\Admin> (Get-Process –Name calculatorApp).Kill() # W systemie Windows 11 kalkulator nazywa się CalculatorApp

Wygląda na to że się udało, aplikacja kalkulator została zamknięta.

Na zakończenie dodam jeszcze, że PowerShell nie ogranicza się tylko do wbudowanych typów. Wedle potrzeb możemy tworzyć własne obiekty. I nie jest to wcale jakieś szczególnie skomplikowane zadanie. Jednak temat zostawię na nieco inny wpis. Mam nadzieje, że temat obiektów ich właściwości i metod nieco się rozjaśnił, gdyż szczególnie w dalszym etapie nauki będzie dość istotny.

Tyle na dziś. Jeżeli masz jakieś nowsze dane w tym temacie to podziel się w komentarzach.

Jeżeli uważasz, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę i dowiedziałeś się czegoś nowego to postaw nam wirtualną kawę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

PowerShell Darmowy ebook
Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *